Ars Medica

Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"Ars Medica" Sp. z o.o.
ul. Aleja Leśna 1a
87-300 Brodnica
tel/fax (56) 49 824 08Dom Pomocy Społecznej
87-327 Wichulec 14
tel/fax (56) 49 595 04
kontakt@arsmedicawichulec.pl
www.arsmedicawichulec.pl


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
87-327 Wichulec 14
tel/fax (56) 49 595 04
kontakt@arsmedicawichulec.pl
www.arsmedicawichulec.pl